Fräsning och borrning

Fleroperationsmaskiner används för att fräsa profiler och borra hål i olika stora stycken. Man väljer bearbetning med fleroperationsmaskin när man med endast en fastsättning vill göra många slags hål och profiler på olika sidor av stycket. På det viset uppnår man måttnoggrannhet och en effektiv tillverkningsprocess.

Varvtalet hos fleroperationsmaskinens spindel samt genomkylningen av den inverkar även på fräshastigheten. När spindeln roterar med högt varvtal och genomkylning används i processen, blir stycket snabbt färdigt. Genomkylningen inverkar även på ytfinishen. Slutresultatet blir en slätare yta och med exaktare mått.

Den ena av våra fleroperationsmaskiner har en fjärde axel. Den gör det möjligt för maskinen att med en fastsättning och samma inställning göra hål och profiler på olika sidor av stycket.

Om materialet inte finns att fås t.ex. som hexagonformat, kan stycket först förses med sexkantshuvud genom fräsning i fleroperationsmaskinen.

Produkter som kan tillverkas är bl.a.:

 

  • flänsar
  • konsoler
  • formar/verktyg
  • stora skivformade stycken

Begär

Offert