Vi maskinbearbetar delar avsedda för infästning, stagning och fastdragning som långa serier eller enskilda delar. Vi bearbetar de flesta material från stål till aluminium och plaster. Vår specialitet är bearbetning av såväl stångartade material som bränn- och laserskurna material. Delarna vi tillverkar kan vara mycket stora eller små.

 

Våra delar används i produkter, maskiner och apparater som tillverkas av globala företag inom energi- och elektronikindustrin. För att helheten ska fungera klanderfritt måste varje del och komponent i dessa produkter uppfylla kundens krav fullständigt. För att vi fullt ut ska kunna stå bakom våra egna produkter, investerar vi långsiktigt i en modern maskinpark och i yrkeskunniga maskinoperatörer.

 

Sätt fast, dra åt, stöd – Kolmatic 

Materialtext

Vi bearbetar alla vanliga material bl.a:

  • stål
  • rostfritt stål
  • mässing
  • koppar
  • aluminium
  • industriplast

Begär

Offert