Företaget

En industritillverkad maskin, apparat eller produkt består av många olika delar och komponenter. Ju kraftfullare anläggning, desto tuffare användning utsätts den oftast för. Dessutom kan förhållandena där produkterna används variera från heta till kalla eller fuktiga. Då är alla delar viktiga, små som stora. Hur är de tillverkade, hur har beställarens krav uppfyllts?

Vår specialitet är bearbetning av såväl stångartade material som bränn- och laserskurna material. Dessa delar används för infästning, stagning och fastdragning. Även om en del är liten eller enskild är det viktigt hur den fungerar: den ska hållas på plats, fastdragen och stödd.

Vi tillverkar inga motorer, apparater eller inredningar. Däremot satsar vi friskt på att våra processer ska producera ytterst viktiga delar till våra omkringliggande företag, effektivt och med moderna maskiner. För oss innebär kvalitet en långsiktig investering i maskiner som gör att arbetet kan utföras nära kunden. Kvalitet innebär också att vi noggrant väljer ut vilka proffs som använder våra maskiner.

Vi vill finnas nära vår kund. Därför utvecklar vi oss själva och våra processer så att vi även framöver kan erbjuda våra kunder finsktillverkade produkter snabbt och behändigt.

 

Vår policy

  • Kundens behov och krav utgör grunden för vår verksamhet. Vi säkerställer en hög kvalitet genom kontroller redan i tillverkningsskedet och innan leverans.
  • I vår verksamhet tar vi hänsyn till miljöaspekter och har förbundit oss att förebygga föroreningar och förhindra miljöskador.
  • I kvalitets- och miljöfrågor strävar vi efter kontinuerlig förbättring genom att följa upp, mäta och utveckla våra metoder.
  • I all vår verksamhet uppfyller vi de skyldigheter som ställs på oss via lagstiftning och av myndigheter.

 

Sätt fast, dra åt, stöd – Kolmatic

 

Yritys pieni

Begär

Offert