Sertifiointi näyttää suuntaa sekä asiakkaille että henkilökunnalle
18.12.2018

Sertifiointi näyttää suuntaa sekä asiakkaille että henkilökunnalle

 Kolmaticille on myönnetty marraskuussa 2018 laadunhallinnan ISO  9001-2015 ja ISO 14001-2015 sertifikaatit. Laadun sertifiointiin liittyvään projektiin kului aikaa vajaa vuosi. Kolmaticin toimitusjohtaja Thomas Nyberg on tyytyväinen lopputulokseen.

—Tämä oli iso ponnistus, kun kaikki tehtiin normaalin työn ohella. Työmäärä oli tiedossa etukäteen, mutta nyt voin hyvillä mielin todeta, että tämä oli kaiken vaivan väärti. Tämä on iso juttu Kolmaticin strategian ja koko yrityksen eteenpäin menemisen kannalta. Käytännön teoilla haluamme osoittaa asiakkaillemme, että teemme jatkuvaa kehitystyötä paremman asiakaspalvelun ja laadun eteen, Nyberg kertoo.

Arkipäivän työssä sertifiointi näkyy hänen mukaansa mm. tarkkana prosessien noudattamisena, dokumentointina ja hallitumpana tekemisenä.

Vahva tahto vie projektia eteenpäin

Laatusertifiointityö on kokonaisvaltaista toiminnan kontekstin tarkastelua, tarkasti määriteltyjä ja dokumentoituja prosesseja ja riskienhallinnan tehostamista. ISO-standardeihin kuuluu olennaisena osana myös toiminnan jatkuvan parantamisen periaate, joka ohjaa samalla yrityksen laadunhallintaa.

Laatusertifiointiprojektissa asiantuntijana toimi Development Engineer Kirsi Virtanen Merinovalta

—Kolmaticin johdon vahva tahto mennä eteenpäin näkyi siinä, että aikataulut pitivät hyvin ja projekti eteni suunnitelmien mukaisesti. Yhteisiin palavereihin käytettiin aikaa noin kahden työviikon verran ja vaikka sertifiointiin liittyy paljon uusia ja entuudestaan vieraita asioita, palo kehittymiseen auttoi Kolmaticin tavoitteen saavuttamista, Virtanen sanoo.

Mittarit tukevat tavoitteiden saavuttamista

Virtanen korostaa laatusertifiointityössä mittareiden merkitystä. Pelkät mittarit eivät sinänsä vie toimintaa eteenpäin, vaan tärkeintä on tavoitteiden asettaminen, tulosten seuranta ja reagointi.

—Kun toiminnan tuloksia mitataan ja tuloksia seurataan säännöllisesti, niihin reagoimalla voidaan viedä toimintaa koko ajan tuloksekkaampaan suuntaan. Tarkoituksenmukaisesti laaditut mittarit kertovat juuri niitä asioita, mitkä ovat olennaisia kyseisen yrityksen kannalta, Virtanen sanoo.

Henkilökunnalle kommunikointi tärkeässä roolissa

Sertifiointityö on positiivinen asia ei pelkästään asiakkaiden, vaan myös henkilökunnan kannalta. 

Nyberg kiittelee henkilökuntansa aktiivista otetta uusia asioita kohtaan. Vastaanotto on ollut muutenkin myönteinen, koska henkilökunnalle on tärkeää, että yritys kehittyy ja menee eteenpäin.

—Kun toimintaperiaatteet ovat kaikkien tiedossa ja prosessien kulku on selkeää, se vähentää epätietoisuutta ja lisää tehokkuutta. Tämä puolestaan vaikuttaa yleisesti työpaikan ilmapiiriin. Jokainen työntekijä on sitoutunut tehtäviinsä ja hoitaa oman osuutensa huolellisesti, Nyberg kertoo.

Virtanen nostaa Kolmaticin työssä esiin johdon esimerkillisen toiminnan.

Virtasen mukaan johdon sitoutuminen tavoitteisiin ja toimintatapoihin näkyy myös käytännön tasolla. Oma esimerkki toimii suunnan näyttäjänä uusien toimintatapojen juurruttamisessa koko työyhteisöön.

—Johto on onnistunut viestimään asiat oikeassa valossa ulospäin, ja tällä tavalla he ovat saaneet henkilökunnan innostumaan ja työskentelemään projektin eteen. Tämä kannattelee laatutyötä myös jatkossa, Virtanen sanoo.