Alihankkijan investoinnit tiivistivät yhteistyötä
31.10.2018

Alihankkijan investoinnit tiivistivät yhteistyötä

Isot yritykset arvottavat alihankkijan valinnassa samoja asioita kuin muutkin, eli toimitusvarmuutta, laatua ja hintaa. Tärkeitä ominaisuuksia on kuitenkin alihankkijan monipuolinen tarjonta ja ketterä toiminta.

Tiukoissa tilanteissa mitataan palveluntarjoajan todelliset taidot ja sinnikkyys. Tämä on yksi syy, miksi ABB on valinnut toimittajakseen Vaasassa, Strömbergin teollisuusalueella toimivan Kolmaticin.

Jarkko Hirvonen toimii Vaasassa ABB Oy:llä EPDS Sourcing Managerina. Hän kertoo, että Kolmatic kerää pisteet kotiin erityisesti nopeudessa ja ongelmanratkaisukyvyssä.

Kompleksisten tuotteiden valmistaminen vaatii rautaista ammattitaitoa

Hirvonen kehuu Kolmaticin asiantuntemusta kompleksisten tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa.  Hän sanoo, että pitkä kokemus ja tämän alan tietotaito ovat alihankkijan yksi tärkeistä ominaisuuksista. Konsultaatioapua on saatu aina kun sitä on tarvittu. 

— Meidän asiakkaitamme ei kiinnosta, kuinka hankalaa tai aikaa vievää jonkin nimikkeen valmistus on. He tarvitsevat tuotteet mielellään heti. Siksi alihankkijan joustavuus on tärkeässä roolissa, Hirvonen sanoo.

Kolmatic ennakoi asiakkaiden tarpeita

Kolmatic on sorvannut alihankintatyönä ABB:lle muun muassa alun perin moottoriohjaimien sekä maadoituskytkimien ja -erottimien osia. Nykyään asiakassuhde on tiivistynyt yhteistyöksi, jossa molemmat osapuolet hyötyvät. Kolmatic investoi sellaisiin koneisiin, mitä heidän asiakkaansa tarvitsee.  ABB puolestaan saa juuri ne palvelut, jotka ovat heille olennaisia.

Viimeisin hankinta tehtiin asiakkaan aloitteesta. Kolmaticin toimitusjohtaja Thomas Nyberg selvitti, millaisen koneen halutun tuotteen valmistaminen vaatisi. Neuvotteluiden jälkeen Kolmatic investoi puristusprässiin ja ABB työkaluihin, jolla voi valmistaa uritettuja nimikkeitä. 

— Emme tee pelkästään korjausinvestointeja, vaan katsomme vahvasti tulevaan ja kehitämme tuotantoamme suunnitelmallisesti nykyaikaiseen suuntaan. Pystymme organisoimaan laajoja kokonaisuuksia ja palvelemaan isompiakin yritysasiakkaita monipuolisesti. Kasvamme asiakkaiden tarpeiden mukaan ennakoimalla heidän tarpeitaan, Kolmaticin toimitusjohtaja Thomas Nyberg kertoo.

Nykyaikaisten koneiden suosiminen ei ole hyödyllistä pelkästään niiden tehokkuuden takia. Monipuolisten koneiden käyttäminen vähentää ihmisen käsin tehtyä työtä ja vähentää siten virhemarginaalia.

Avoin keskusteluyhteys on hyödyksi molemmille osapuolille

Jotta yritys pystyy kehittymään ja kehittämään palveluitaan, heidän tulee reagoida palautteisiin nopeasti.  Hirvosen mukaan avoin keskusteluyhteys ABB:n ja Kolmaticin välillä on avain, joka avaa mahdollisuudet koko ajan parempiin ja molempia osapuolia hyödyttäviin ratkaisuihin.

— Kolmatic on mennyt viime vuosina hurjaa vauhtia eteenpäin ja heillä on selvästi aito halu kehittyä. Käytännössä se näkyy esimerkiksi siitä, että he ottavat onkeensa palautteesta ja tekevät heti konkreettisia toimenpiteitä, Hirvonen sanoo.